Stall Win.

Stall Win efterfrågade en prestigefull logotype utifrån deras förutsättningar och målbild. De hade redan en utmålad bild och vision av projektet vilket medförde en snabb och smärtfri process.

Logotypen skall avspegla dess verksamhet; exklusivitet. Tillsammans arbetade vi fram fyra designförslag och gjorde löpande korrigeringar för att hitta den perfekta logotypen som levererades i vektoriserat format.

Logotype / Grafisk design / Hemsida