Rafaelas kvinnokraft

Massage & skönhet för kvinnor

Mjukgörande massage och
skönhet för kvinnor

Rafaelas Kvinnokraft sökte en fräsch logotype för sin verksamhet inom hälso- och skönvård inriktat mot kvinnor. I startskedet var en sak säkert; logotype skall innehålla en fjäril. Med inriktningen färdig började logotype utvecklingen som sedan levererades färdig för tryck, webb och media.

Screenshots

Enkla bilder från projektet