Niqila Fitness

En vältränad hemsida

En hemsida med
pondus och kraft

Hassan Niqila på Niqila Fitness hade en klar och tydlig vision om sin kommande logotype. Arbetet inleddes med diskussion kring upplägg vilket följdes av referenslogotyper. Hassan är en person med mycket integritet och med tydliga visioner, vilket reflekteras igenom hela vår arbetsprocesses.

Tillsammans utvecklade vi en logotype baserat på referenslogotyperna och öppen kommunikation. Logotypen skapades kombinerat med en symbol för ökat igenkännande och levererades färdig för tryck, webb och övrigt material.

Som vidareutveckling skapades även en hemsida för att presentera Niqila Fintess tjänster och erbjudanden.

Screenshots

Enkla bilder från projektet